Het verschil tussen Usability en User Experience

Geplaatst op door Danny Loeffen

Usability, letterlijke vertaling: Gebruiksvriendelijkheid, de mate waarin iets bruikbaar is (voor een eindgebruiker).
User Experience (UX), letterlijke vertaling: Gebruikerservaring.

Usability is een onderdeel van de User Experience. Zonder een goede Usability kun je ook geen optimale UX bieden!

Waar bestaat User Experience uit?

UX bestaat in mijn ogen onder andere uit de volgende essentiële onderdelen:

  • Visual Design (waaronder Branding en Emotional Design vallen)
  • Copy (alle teksten hebben invloed op de totale UX)
  • Functionaliteit (Kan de gebruiker alle gewenste taken verrichten?)
  • Interactie (Is er goed nagedacht over wat er gebeurt wanneer een gebruiker aan de slag gaat? Zijn de stappen duidelijk?)
  • Usability (Kan de gebruiker zonder uitleg (“Don’t Make Me Think”) aan de slag? Kan deze zijn intuïtie volgen?)

Het verschil.

Het verschil is dan ook simpel uit te leggen:

Usability gaat puur om de gebruiksvriendelijkheid van je website/software/app.

UX gaat om de totale ervaring van de website/software/app.

Een “UX Designer” moet dan ook veel meer kennis hebben dan enkel van Visual Design, Interaction Design of Usability, maar van alle aspecten en hoe deze samenhangen.

Een “Usability expert” heeft voornamelijk kennis hoe deze Usability issues kan herkennen, oplossen en voorkomen!

Reacties zijn gesloten.